Služby

Naša spoločnosť poskytuje služby:
- sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- dokončovacie stavebné práce pri realizáci exteriérov a interiérov,
- upratovacie práce, čistenie interiérov a exteriérov, 
- prenájom strojov a zariadení,
- vedenie účtovníctva, miezd a všetkých admininstratívnych činností,
- reklamné, inzertné činnosti a prieskum trhu a verejnej mienky,
- spracovanie údajov, služby súvisiace s databázami,
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- nákladná cestná doprava do 3,5 t