Administratívna činnosť

Naša spoločnsoť poskytuje administratívne služby v širokom rozsahu:
- sracovanie jednoduchého účtovníctva,
- spracovanie podvojného účtovníctva,
- spracovanie miezd a personalistiku,

Služby, ktoré poskytujeme aj klientom pre ktorých nespracúvame účtovníctvo: 
- vypracoavnie zmluv,
- vypracovanie zmluv a dokladov k založeniu živnosti a spoločností,
- zastupovanie klienta pri založení živnosti a spoločnosti,
- zastupovanie klienta pri konaniach s daňovým úradom,
- zastupovanie klienta pri jednaniach s ostatnými štátnymi inštitúciami,
- krátkodobé asistenčné služby.

Pri stanovení z ceny pristupujeme ku každému klientovi individuáne

prípadné otázky píšte na odkazovač v kontaktoch